Vriend, donateur, sponsor of mecenas van Personare worden?

Net als zovele andere culturele instellingen zijn wij voor een belangrijk deel aangewezen op giften van liefhebbers van de kunst: mensen die de muziek, ons gezelschap en onze wijze van muziek maken een warm hart toedragen. Daarvoor bestaan drie mogelijkheden: vriend worden, doneren of sponsoren. Stichting Personare is door de belastingdienst erkend als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Volgens de huidige fiscale wetgeving mogen particulieren in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.    

Wilt u VRIEND worden van Stichting Personare? Voor een jaarlijkse bijdrage van € 25,- houden wij u op de hoogte van onze muzikale plannen. Als vriend ontvangt u een vrijkaart voor een concert naar keuze.

  ================================================================================

  Wilt u een hoger bedrag DONEREN ? Voor een bedrag hoger dan € 50,- houden wij u niet alleen op de hoogte van onze muzikale plannen, maar ontvangt u voor 2 concerten naar keuze een vrijkaartje. Twee vrijkaarten voor één concert is natuurlijk ook een optie.

   ================================================================================

   Wilt u Stichting Personare SPONSOREN ? Vanaf een bedrag van € 150,- houden wij u niet alleen op de hoogte van onze muzikale plannen, maar bent u ook verzekerd van een vrijkaart voor al onze concerten. Bovendien kan uw logo of advertentie in het programmaboekje van onze concerten worden opgenomen.

    ================================================================================

    Wilt u MECENAS worden van Stichting Personare? Vanaf een bedrag van € 500,- krijgt u een VIP-behandeling in overleg met ons bestuur.