Johannes Passion (2019)

Na het succes van 2018 zal in 2019, onder auspiciën van Stichting Personare,  op Witte Donderdag (18 april) wederom de Johannes Passion in kleine bezetting worden uitgevoerd door een kamerkoor van 20 zangers en 6 solisten. Voor dit concert wordt deze keer samengewerkt met Collegium Delft, een professioneel barokorkest, spelend op authentieke instrumenten.

Ook dit jaar is gekozen voor de bijzondere akoestiek van de H. Moeder Gods kerk in Effen-Breda, die zich vorig jaar meer dan overtuigend heeft bewezen.

We zijn trots dat we langzamerhand over een bijna vaste kern van prominente solisten beschikken: de sopraan Wendy Roobol (zij soleerde in onze uitvoeringen van 2015, 2017 en 2018), Joost van Velzen en Noël Casteleyn (in 2017 en 2018) en Michiel Meijer (in 2015 en 2018). Dat geldt ook voor organist Mark van Nispen, die al sinds 2017 “onze” Johannes Passion professioneel begeleidt. Dit jaar zullen de alt Ester Kuiper en de tenor William Knight hun al even enthousiaste medewerking verlenen. En als vanouds staat het geheel onder leiding van onze dirigent Ad van Unen.

Comité van aanbeveling: John en Ria Broos, Daan Manneke, componist, mr.Chr.G.J. Rutten, oud-burgemeester van Breda en P.M.J. Rasenberg, voorzitter van het kerkkoor Effen.