FinanciënRESULTAATREKENING JOHANNES PASSION 2019

BATEN

Projectbijdragen                                                                                              885,00

Recette                                                                                                               4.315,00

Sponsoring                                                                                                       5.375,00

Verkoop consumptiebonnen                                                                      330,00

TOTAAL                                                                                                       10.905,00

 

LASTEN

Solisten                                                                                                           4.050,00

Dirigent                                                                                                              750,00

Collegium Delft                                                                                          4.347,50

Organist                                                                                                               915,60

Huur kistorgel                                                                                                  504,63

Kerkhuur                                                                                                            225,00

Kosten podium                                                                                                250,00

Accommodatie                                                                                                   75,00

Catering                                                                                                              550,00

Drukwerk                                                                                                           607,83

Afdracht consumptiebonnen                                                                   414,00

Onvoorzien                                                                                                         98,40

TOTAAL                                                                                                       12.787,96

 

RESULTAAT                                                                                       -/-   1.882,96

————————————————————————————– 

RESULTAATREKENING STICHTING PERSONARE 2019

BATEN

Liquide middelen per 01-01-2019                                                          4.660,53

Projectsaldo Johannes Passion                                                              – 1.882,96

Vooruitbetaalde projectbijdragen project 2020                          –    525,00

Donaties buiten project                                                                               450,00

TOTAAL                                                                                                        2.702,57

 

LASTEN

Kosten betalingsverkeer                                                                                 137,38

Administratie                                                                                                       58,57

Verzekering                                                                                                         212,05

TOTAAL                                                                                                          408,00

 

RESULTAAT (liquide middelen per 31-12-2019)                      2.294, 57 

Bij dit resultaat wordt aangetekend dat de eerdere investering van het bestuur (2017, € 4.500,00) in ieder geval vooralsnog wordt aangemerkt als een schuld van de stichting aan de individuele bestuursleden. Met inachtneming van deze schuld bedraagt het eigen vermogen van de stichting per 31-12-2018: € 2.294,57 – € 4.500,00 = € – 2.305,43.