Financiën

Uit de bijgevoegde balans en resultatenrekening volgt dat het eigen vermogen met € 1.691,35 is toegenomen tot een eindtotaal van € 6.079,59 dankzij een aantal donaties en de projecten. Dit is een gezond reservebedrag en een goed uitgangspunt voor 2023.