Financiën

Uit de bijgevoegde balans en resultatenrekening volgt dat het eigen vermogen met € 6.670,13 is toegenomen tot een eindtotaal van € 4.388,24 dankzij een aantal donaties en het opstarten van het Vespers project. Dit is een goed uitgangspunt voor 2022.