Beleidsplan 2023

 Inleiding

Stichting Personare is opgericht in 2008 ter gelegenheid van het 25-jarig dirigentenjubileum van dirigent Ad van Unen, die als artistiek leider deel uitmaakt van het bestuur. Initiatief hiertoe nam een aantal zangers die al vele jaren onder zijn leiding zongen. Stichting Personare werkt met zangers, orkesten en solisten op projectbasis.

Doelstelling

Stichting Personare heeft als doel het op projectbasis organiseren van bijzondere muzikale uitvoeringen. Bijzonder is in deze zin vooraf niet expliciet vastgelegd. Het kan betrekking hebben op locatie, deelnemers of repertoire. Wel staat vast dat vooral gewerkt wordt met ambitieuze amateurs die het beste uit zichzelf willen halen. Door samenwerking te zoeken met professionals stimuleert Personare de uitwisseling van ervaringen, kennis en expertise. De stichting beoogt geen winst bij de uitoefening van deze doelstelling.

Zo hebben in het verleden plaatsgevonden:

 • Bij de oprichting: twee keer de uitvoering van de opera “Koning Arthur” van H. Purcell in de Nederlandse vertaling van Frans Kellendonk in respectievelijk Delft en Breda.
 • Twee reizen naar Frankrijk met telkens twee uitvoeringen van de Johannes Passion van J.S.Bach (2015 en 2017).
 • Een concerttournee op uitnodiging van de Chinese provincie Jiangsu (2015).
 • Twee uitvoeringen van de Johannes Passion van J.S. Bach in kleine bezetting in Effen, Breda (2018 en 2019).
 • De concerten van 2020 en 2021 moest ingevolge de coronamaatregelen helaas worden geannuleerd.
 • Twee uitvoeringen van “All Night-Vigil” (Vespers) van Sergei Rachmaninov (beide in 2022).
 • Een concert van het vrouwenkoor met als titel “Hemel en aarde”.

Zangers

Zangers worden per project uitgenodigd om zich in te schrijven. De stichting beschikt inmiddels over een flinke “kaartenbak” met geoefende amateur-zangers. De grootte en samenstelling van het koor zijn afhankelijk van de uit te voeren koorwerken en worden per project door artistiek leider Ad van Unen bepaald.

Samenwerking

 Voor de muzikale begeleiding van de projecten werkt Stichting Personare samen met derden:

 • Professionele of vergevorderde amateur solisten en instrumentalisten.
 • Het professioneel barok begeleidingsorkest Collegium Delft.
 • Contactpersonen in het buitenland.

Educatie

 • In “Studium55, werkplaats voor muziek en educatie” worden door artistiek leider Ad van Unen inleidende cursussen gegeven over de uit te voeren werken. Bij voldoende belangstelling
 • Voorafgaand aan de concerten kan door de dirigent voor het publiek een inleiding worden verzorgd.

Werving van inkomsten

 Het bestuur ondersteunt de penningmeester in het werven van inkomsten door de volgende activiteiten:

 1. Voor ieder project betalen de zangers een financiële bijdrage om de voorbereidingen voor het concert te kunnen realiseren.
 2. De dirigent sponsort de projecten door de repetitieruimte van Studium55 (zie hierboven) voor deelrepetities of repetities voor een klein gezelschap ter beschikking te stellen.
 3. Ook de heer A. Roobol stelt de Johanneskerk in Breda ter beschikking. En ook in het Stanislascollege (Delft) kunnen we terecht voor repetities.
 4. Het bestuur zoekt actief naar sponsoren om de kosten voor de concerten te kunnen bekostigen (huur concertruimte, huur extra instrumentarium, aankleding van de concertruimte, honorarium van dirigent en solisten enz.) Dit kan gaan om sponsoring in geld, goederen en/of diensten. Ze worden voornamelijk gevonden onder bekenden en binnen de lokale middenstand.
 5. De stichting beschikt over een actief p.r.-plan om een zo groot mogelijk aantal potentiële bezoekers op de concerten te attenderen d.m.v. flyers, affiches, persberichten, social media en persoonlijke netwerken van de deelnemers en het aanschrijven van educatieve instellingen.
 6. Het bestuur vraagt, indien mogelijk, subsidie aan voor projecten.

Geplande projecten in 2023

Op dit moment treffen wij alle voorbereidingen om op Witte Donderdag de Johannes Passion van J.S. Bach tot uitvoering te brengen. Deze speciale editie van de JP van Bach is door Klaas Hoek gecomponeerd in het kader van zijn promotie. Klaas Hoek vraagt bij de uitvoering van zijn editie om alle opvattingen over de gangbare uitvoeringspraktijk van de Johannes Passion los te laten en op zoek te gaan naar een uitvoering waarin klank en dynamiek van de muziek van Bach centraal staan. Dat wordt een spannend en intensief avontuur. Het concert staat gepland voor donderdag 6 april om 20.00 uur in de Podium Zandberg58 te Breda.

Op 7 en 8 oktober zal er een concert gegeven worden door het mannenkoor van Personare. Het is een gevarieerd programma met stukken van o.a. Pärt, Esenvalds en Gjeilo. De solisten voor dit concert komen uit eigen gelederen. Locaties zijn op dit moment nog niet bekend.

Tot slot de prachtige Mariavespers van Monteverdi. Dit zal worden uitgevoerd door een koor van ongeveer 40 zangers. Concerten zullen worden gegeven op 9 en 10 december in Delft en Breda. Locaties zijn op dit moment nog niet bekend.

Voor verder informatie over de concerten verwijzen wij u graag naar de startpagina van deze website of raadpleeg, wanneer u zich op een andere pagina bevindt, de rubriek Projecten.