Beleidsplan 2020-2025

Tot het jaar 2018 zijn onder auspiciën van de stichting en steeds onder leiding van dirigent/artistiek leider Ad van Unen verschillende uiteenlopende en op zichzelf staande producties gerealiseerd. Zie daarvoor de rubriek “Projecten”.

Het succes van de beide kameruitvoeringen van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach in de H. Moeder Godskerk in Effen in 2018 en 2019, de vele nieuwe contacten die de stichting in de voorbereiding ervan heeft kunnen leggen en de reacties van publiek en directbetrokkenen zijn aanleiding geweest tot het ontwikkelen van een visie op langere termijn.

  1. De intieme kamerversie van de Johannes Passion wordt minder vaak uitgevoerd. De samenwerking, in 2019, met het professionele kamermuziekensemble ‘Collegium Delft’ heeft geresulteerd in een concert van hoog niveau, waaraan de prachtige akoestiek van de H. Moeder Godskerk een onmiskenbare bijdrage heeft geleverd. De stichting streeft er daarom naar van deze kamerversie een jaarlijks terugkerend evenement te maken en tot een wezenlijk en volwaardig onderdeel te laten uitgroeien van het aanbod aan de verschillende passie- uitvoeringen in Breda en omstreken.
  2. Met dat jaarlijks terugkerend evenement beoogt de stichting ook een bindende factor te zijn voor de Effense gemeenschap zelf, bij te dragen aan een verdere profilering ervan en deze als gemeenschap in het buitengebied meer te betrekken bij en integraal onderdeel te laten zijn van het culturele leven van de stad Breda.
  3. De stichting neemt zich voor om naast deze jaarlijks terugkerende Johannes Passion ieder jaar een tweede concert te realiseren. Het is de bedoeling daarbij te kiezen voor werken van componisten die over het algemeen wat minder vaak worden uitgevoerd. De akoestiek van de H. Moeder Godskerk in Effen leent zich bij uitstek voor een dergelijk exclusief muzikaal aanbod.

    ==========