Over Personare

Personare is een stichting, opgericht in november 2008 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van dirigent Ad van Unen, met als doel het op projectbasis organiseren van bijzondere muzikale uitvoeringen. Bijzonder is in deze zin vooraf niet expliciet vastgelegd. Het kan betrekking hebben op locatie, deelnemers of repertoire. Wel staat vast dat vooral gewerkt wordt met ambitieuze amateurs die het beste uit zichzelf willen halen. Door samenwerking te zoeken met professionals stimuleert Personare de uitwisseling van ervaringen, kennis en expertise. De stichting beoogt geen winst bij de uitoefening van deze doelstelling.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Personare is breed samengesteld uit vier gemotiveerde en muzikaal bevlogen leden. Zij zetten zich vrijwillig en met volle energie in om de projecten van de stichting tot een succes te maken.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter – Maria Kuijpers-van Leeuwen
Secretaris  – Yvonne Casteleyn-Walraven
Penningmeester – Arjen van der Meer
Artistiek Leider – Ad van Unen